Tag: ผลบอลมุม -เวช กิจ ฉุกเฉิน เงินเดือน

เกษตรกรผู้เลี้ยง หมู ไก่ ไข่ สนับสนุนค่าอาหารสัตว์ สูงสุด 10,000 บาท

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ได้แก่ สุกร ไก่ไข่ ไก่เนื้อ ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการอาหารสัตว์ 2566 ดำเนินการโดยคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการเชื่อมโยงอาหารสัตว์ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ สามารถยื่นเข้าร่วมโครงการได้ถึงวันที่ 31 ส.ค. 66 นี้ หลังจากโครงการดังกล่าว ได้ขยายเวลาในการยื่นขอรับการสนับสนุน จากเดิมที่สิ้นสุดในวันที่ 12 ส.ค. 66 ที่ผ่านมา การช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายย่อย รายเล็ก และรายกลาง ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้เลี้ยงสัตว์กับกรมปศุสัตว์…