Tag: ผล บอล ล่าสุด เมื่อ คืน นี้ ล่าสุด -astrox 99 pro ราคา

กมธ.การกีฬา วุฒิสภา สัมมนาวางแนวทางพัฒนาการกีฬาไทย

คณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา โดยคณะอนุกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการกีฬา จัดสัมมนาเรื่อง “ร่วมขับเคลื่อนศักยภาพการกีฬา เดินหน้ายุทธศาสตร์ชาติ” วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 ที่อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) คณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา โดยคณะอนุกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการกีฬา ได้จัดสัมมนาเรื่อง “ร่วมขับเคลื่อนศักยภาพการกีฬา เดินหน้ายุทธศาสตร์ชาติ” โดยมี พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ประธานคณะกรรมาธิการฯ เป็นประธานเปิดการสัมมนา…