TISCO กำไรปี 66 แตะ 7,302 ล้านบาท เพิ่ม 1.1% จากรายได้ดอกเบี้ยโต

TU ปี 65 กำไร 7,138 ล้านบาท วูบ 10.9% ปันผล 0.44 บาท

เมื่อวันที่ 17 ม.ค. 2567 นายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ TU แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้ตัดสินใจประกาศแผนถอนการลงทุนจากการลงทุนส่วนน้อยใน Red Lobster Master Holdings, L.P. (RLMH)

โดย TU เข้าเป็นผู้ถือหุ้นส่วนน้อย และพันธมิตรทางธุรกิจกับ Red Lobster ตั้งแต่ปี 2559

และในช่วงหลายปีที่ผ่านมาธุรกิจ Red Lobster ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ผลกระทบด้านลบในอุตสากรรม อัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น ต้นทุนวัตถุดิบและค่าแรงที่ปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบในด้านลบต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นมาอย่างต่อเนื่อง

ที่ผ่านมาในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2566 กลุ่มบริษัทบันทึกส่วนแบ่งขาดทุน 700ล้านบาท (19 ล้านเหรียญสหรัฐ) ใ6 จาก Red Lobster

ทั้งนี้ TU และ Red Lobster ได้ทบทวนแผนธุรกิจของ Red Lobster เพื่อหาแนวทางปรับปรุงการดำเนินงานทั้งในด้านการปฏิบัติการ และด้านการเงินมาอย่างต่อเนื่อง

ขณะที่หลังการพิจารณาอย่างถี่ถ้วน คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ธุรกิจ Red Lobster ซึ่งมีความต้องการใช้เงินสูง ไม่สอดคล้องกับแผนการจัดสรรเงินลงทุนของ TU และเห็นควรถอนการลงทุนจากการลงทุนส่วนน้อยใน Red Lobster และในระหว่างที่บริษัทฯ ศึกษาช่องทางที่เป็นไปได้ในการถอนการลงทุนนี้ บริษัทฯจะบันทึกรายการด้อยค่าที่ไม่ใช่เงินสดครั้งเดียว จำนวน 18,500 ล้านบาท ในไตรมาสที่ 4 ปี 2566

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า บริษัทฯ มีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง และการบันทึกรายการด้อยค่าที่ไม่ใช้เงินสดครั้งเดียวนี้ จะไม่มีผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสาระสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ ทรัพย์สิน หรือสภาวะทางการเงินของบริษัทฯ

อย่างไรก็ตามรายการดังกล่าวส่งผลกระทบต่ออัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย และข้อจำกัดการจ่ายเงินปันผล ซึ่งเป็นข้อกำหนดภายใต้หุ้นกู้บางชุดที่ออกโดยบริษัทก่อนหน้านี้ โดยบริษัทฯ จะดำเนินการเพื่อผ่อนผันเงื่อนไขดังกล่าวกับผู้ถือหุ้นก่อนการประกาศผลประกอบการในเดือน ก.พคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง. นี้

ล่าสุดหุ้น TU เปิดตลาดเช้าวันนี้ 17 ม.ค. 2567 ราคาพุ่งแตะ 15.20 บาทต่อหุ้น ก่อนจะย่อตัวลงมาเหลือปรับขึ้น 2.05% มูลค่าการซื้อขายกว่า 1,300 ล้านบาท สูงสุดในตลาดหลักทรัพฯ

เปิดสถิติหวยออกงวดวันที่ 17 มกราคม หวยวันครู ย้อนหลัง 15 ปี

วันหยุดกุมภาพันธ์ 2567 เช็กวันหยุดราชการ-วันสำคัญ ตรงกับวันไหนบ้าง

ประกาศฉบับสุดท้าย เตือนภาคเหนือ 4 จังหวัด รับมือพายุฝนฟ้าคะนอง

 TU ตัดใจทิ้งธุรกิจร้านอาหาร Red Lobster ขาดทุนอ่วม บันทึกด้อยค่า 18,500 ล้านบาท

By admin